Podnikáte nebo jste organizace, která není založena či zřízena

 za účelem podnikání a hledáte někoho, kdo Vám povede účetnictví?

 

Jsme tu pro Vás   

     

 Nabízíme Vám vedení účetnictví ( tj. zpracovávání prvotních účetních dokladů ve smyslu

   §11 zákona  č. 563/1991 Sb. o účetnictví ) na výpočetní technice a softwaru naší firmy,

tak aby byla splněna ustanovení §12 - §19 zákona č. 563/1991 Sb. 

o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009, která upravuje účetnictví příspěvkových organizací.

   Nejste-li  ze zákona povinni vést účetnictví, nabízíme Vám daňovou evidenci ve

smyslu §7b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu.

    Máte nebo se chystáte přijmout zaměstnance a nevíte si rady se zpracováním

   mezd a ostatní mzdovou agendou?

    Naši kvalifikovaní zaměstnanci Vám vše zpracují a připraví do posledních detailů.